De disclaimer van Cuddlebug

Cuddlebug ® , handelend in dit verband mede namens (sommige) van haar filialen , onderhoudt deze website als een service aan haar klanten en de internetgemeenschap . Hoewel Cuddlebug ® er alles aan doet om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen, is de informatie op deze website zonder enige verklaring of garantie. In geen geval zal Cuddlebug ® of een van haar wederverkopers aansprakelijk zijn in verband met het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is.

Cuddlebug ® garandeert niet dat de website of de servers die deze website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen . Cuddlebug ® behoudt zich het recht voor om wijzigingen en / of updates te maken met betrekking tot de informatie op deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving.

De Cuddlebug ® website kan links naar andere websites bevatten, waarvoor Cuddlebug ® geen verantwoordelijkheid kan nemen.

Cuddlebug ® geeft dergelijke links enkel voor uw gemak, en het opnemen van een link naar deze websites betekent niet dat Cuddlebug ® verantwoording neemt voor de inhoud van dergelijke sites . Deze disclaimer en alle andere inhoud van deze website wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.